رعایت نکات مهم در پلاک خوانی و دوربین مداربسته پاناسونیک

رعایت نکات مهم در پلاک خوانی و دوربین مداربسته پاناسونیک

در مقاله های قبلی به مورادی همچون زوایای مهم در نرم افزار پلاک خوان اشاره شد، اما در این مبحث به نکات مهمتری خواهیم پرداخت که متاسفانه به آسانی از کنارشان عبور کرده و مهم به نظر نمی رسند، اما بسیار اثرگذار هستند اشاره خواهد شد.

قطعا زمانی که شرایط ایده آل از لحاظ نور ، کیفیت تصویری  درخصوص زوایا و یا سرعت بسیار کم از لحاظ هندل کردن  و یا سیستم قوی باشد شما نیاز به نرم افزاری دارید که از لحاظ ثبات رفتاری خروجی بهتری داشته باشند . اما مواردی و یا شرایطی هستند که قطعا سیستم را به چالش و به مشکل دچار می کنند ، لذا هوشمندی و مهارت مجری میتواند خروجی کل سیستم را بسوی  ایده آل نزدیک کند.

  • مورد اول زمانی که سیستم در درب های  ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرد  علی الخصوص زمانی که زوایای ورود و خروج خودرو متفاوت باشند ، لذا جانمایی در حد وسط تعادل در خروج و ورود قرار خواهد گرفت و یا در صورت امکان مقطع ورود و خروج محدود بشوند و درمسیر یکسان قرار بگیرند.
  • مورد دوم که واقعا مشکل ساز می‌شود و کار را برای داشتن یک خروجی ایده آل از سیستم کم می کند،  در درب های ورود و خروجی وجود پل و یا بر آمدگی در مقطع ورود است  که بابت ازدیاد زاویه بتا می شود که  این امر مهم نیز با کراپ صحیح در محل تعادل (یعنی جایی که زاویه بتا به بهترین شکل خودش می رسد) مشکل را حل خواهد کرد .
  • مورد سوم در نظر داشته باشید درب هایی که شرقی و غربی باشند با توجه به زاویه تابش مستقیم نور خوردشید در زمان های مختلف همچون طلوع و غروب و ایجاد سایه  علی الخصوص در پلاک پشت، مشکل بسیار اساسی ایجاد می‌کند که در این شرایط پیشنهاد می شود  پلاک خوانی به وسیله  پلاک جلوی خودرو انجام و یا شرایط سایه از خورشید بر کل پلاک ایجاد شود و یا مسیر شمالی و جنوبی انتخاب شود.
    شایان به ذکر است که حالت سایه روشن که به تناوب کار دوربین و سیستم را دچار مشکل اساسی در تصویر و کارکرد پلاک خوانی ایجاد میکند ،مانند ورود و خروج گیت ها و یا تونل ها، که لذا پیشنهاد می شود در صورت امکان تصویر کاملا به محیط بیرون سایه و یا کاملا در سایه انتقال پیدا کند .
  • مورد چهارم و بسیار مهم که در رفتار شبکه سیستم ممکن است دچار شوید، مشکل ریزش پیکسل است  که در صورتی که  شما در تصویر  احساس کردید افت کیفیت تصویر یا همان ریزش پیکسل را به دلیل پهنای باند دارید، این امر مشکل بسیار اساسی ایجاد می‌کند و در این شرایط نیاز است شبکه اصلاح و یا رزولوشن و با پهنای باند دوربین کاهش پیدا کند .

دیدگاهتان را بنویسید

EnglishIran
error: Alert: Content is protected !!